»

                                                                                                                                                 وسيله نقليه از عداد مستثنيات دين خارج شده است ، خودروي         رانندگان چطور ؟!

در ماده 28 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي جديد ( مصوب 94 )  مستثنيات دين برشمرده شده و وسيله نقليه از عداد مستثنيات دين خارج گريده است . در ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه به عنوان يكي از اقسام مستثنيات دين در نظرگرفته شده بود كه با لازم الاجرا شدن قانون جديد نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و نسخ صريح اين ماده از عداد مستثنيات دين خارج گرديد . حال سؤال اينجاست كه تكليف رانندگاني كه وسيله نقيله اي دارند كه ممر اعاشه آنان محسوب مي شوند و ممر اعاشه ديگري ندارند چيست ؟ بديهي است كه توقيف وسيله نقيله اين دسته از محكوم عليهم و مشابه اينان در عمل وضعيت معيشت ايشان را در مضيقه و تنگنا قرار خواهد داد !! آيا مي توان وسيله نقليه اين دسته از محكوم عليهم را در راستاي بند ه ماده 24 قانون جديد نحوه اجراي محكوميتهاي مالي از توقيف مصون دانست ؟ آيا عبارت " وسايل " و " ابزار كار " مندرج در اين بند را مي توان به وسيله نقيله هم تسري داد ؟ آيا عبارت " صرفا" كه در صدر ماده 24 قانون جديد به آن اشاره شده است ما را از تعميم و تسري آن به وسيله نقليه باز نمي دارد ؟ اينها همه و همه از سؤالاتي است كه در خصوص توقيف وسيله نقليه رانندگان مطرح است و ممكن است رويه محاكم را در عمل با گوناگوني و اختلاف رو برو كند !! آيا بهتر نبود قانونگذار تكليف اين مورد را به صراحت روشن مي نمود تا در عمل نيز تكليف دست اندركاران امر قضاء و دفاع معلوم شود ؟!! صرفنظر از اينكه توقيف وسيله معيشت يك راننده نيز امري عاقلانه و منصفانه به نظر نمي رسد !!

آخرین مطالب این وبلاگBuy Organic Traffic
Buy website Traffic